TƏTBİQETMƏDƏN İSTİFADƏ MÜQAVİLƏSİ

 

1. Tərəflər

1.1 Etikimza.az platforması (“ETİK”), Etik Teknoloji Baku MMC (VÖEN: 1405988801) tərəfindən təqdim edilməkdədir.

1.2 Bu Tətbiqetmədən İstifadə Müqaviləsi (“Müqavilə”) çərçivəsində Tətbiqetmədən faydalanacaq müştəri (“MÜŞTƏRİ”), Müqavilənin təsdiq edildikdən dərhal sonra qüvvəyə minəcəyini və müqavilədə əks olunan qaydalara uyğun hərəkət etməli olduğunu bilir.

1.3 Müqavilə çərçivəsində ETİK və MÜŞTƏRİ ayrı-ayrılıqda “Tərəf”, birlikdə isə “Tərəflər” adlandırılacaqlar.


2. Müqavilənin predmeti

Bu Müqavilənin predmeti – MÜŞTƏRİLƏR tərəfindən təklif olunan Tətbiqetmədən istifadə olunması ilə əlaqədar Tərəflərin hüquq və vəzifələrini tənzimləmək üçün, müxtəlif modul variantları olan qarşılıqlı imza və ya yekdil imza tələb edən sənədlərin elektron imza, mobil imza və ya rəqəmsal imza ilə paylaşılması, baxılması, imzalanması və seçim əsasında hədəf sistemlərinə vahid platforma vasitəsilə ötürülməsini təmin edir.

 

3. Tərəflərin hüquq və vəzifələri

3.1 MÜŞTƏRI ərizədə heç bir üzvlüyü olmadan imzalamaq istədiyi sənədləri yükləyib elektron imza, mobil imza və ya rəqəmsal imza ilə imzalayır və ETİK tərəfindən müəyyən edilən məbləği ödəyir.

3.2 MÜŞTƏRI yalnız Tətbiqetmədən istifadə etməyə imkan verən bütün məlumatların işlənilməsinə və idarə edilməsinə, parolun məxfiliyinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, səlahiyyətli şəxslər tərəfindən Tətbiqetmənin istifadəsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bu məlumatların istifadəsinin Tətbiqetmədə olan hər hansı bir məlumatdan əldə edilməsini təmin edə biləcəyini bilərək, bu məlumatların icazəsiz şəxs tərəfindən istifadə edilməsi, itirilməsi və ya sahibliyinin dəyişməsi nəticəsində MÜŞTƏRİ və/və ya üçüncü şəxslər tərəfindən vurulmuş zərərə MÜŞTƏRİnin cavabdeh olduğunu və bu halda dəymiş zərərə görə ETIKin məsuliyyət daşımayacaqlarını qəbul edir.

3.3 MÜŞTƏRİ bəyan edir ki, Tətbiqetmədən faydalanmaq üçün bu Müqaviləni ETİK tərəfindən tələb olunan məlumatları və sənədləri, o cümlədən üzvlük formasını, əgər varsa, tam, dəqiq və aktual şəkildə təqdim etməklə təsdiq edəcəkdir. İstifadəçi statusunun təsis edilməsi zamanı verilən məlumatlarda hər hansı bir dəyişiklik baş verdikdə, belə məlumatlar dərhal yenilənəcəkdir. ETİK bu məlumatların tam olmayan, yalan və ya köhnəlmiş olmasına görə tətbiqetməyə daxil ola bilməməsinə və fayda əldə edilə bilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.

3.4 ETIK Tətbiqetmədə dəyişikliklər etmək, yeni versiyalar, nəşrlər, Tətbiqetmənin genişləndirilmiş versiyaları və s. barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən çıxarmaq hüququnu özündə saxlayır. 

3.5 ETİK yalnız Tətbiqetmə üçün platformanı təmin edir və Tətbiqetmədə yaradılmış və/və ya paylaşılan sənədlər və məlumatlara görə heç bir məsuliyyət daşımır. MÜŞTƏRİ, tətbiqetmədə onun tərəfindən yaradılmış sənədlərin, onların məlumat və məzmununun düzgün və qanunvericiliyə uyğun olmasını, qeydlərinin və məzmununun heç bir hüquq pozuntusuna səbəb olmayacağını qəbul edir. Tətbiqetmədə və onlara aid digər proseslərdə yaradılmış məzmunun müvafiq qanunvericiliyə uyğun olmasını təmin etmək, onların çap və elektron və ya fiziki mühitdə saxlamaq və onlarla əlaqədar yarana biləcək hər hansı məsuliyyət müstəsna olaraq MÜŞTƏRİYƏ məxsusdur. Bu Müqaviləyə və müvafiq qanunvericiliyə uyğun olmayaraq Tətbiqetmənin istifadəsinə görə, MÜŞTƏRİLƏRIN Müraciətdən faydalana bilməsi qismən və ya tamamilə dayandırıla bilər.

3.6 MÜŞTƏRInin və müştəri adından Tətbiqetməyə daxil olmaq səlahiyyəti olan şəxslər barədə məlumatları bu Müqavilənin əlavələr və ayrılmaz hissəsi olan aydınlaşdırma mətninin əhatə dairəsi daxilində tənzimlənir. MÜŞTƏRİ ETİK Tətbiqetməyə müştəri adından daxil olmaq səlahiyyəti olan şəxslər barədə məlumatı Bu müqavilənin və Aydınlaşdırma mətninin tələblərindən kənar istifadə edə bilməz və üçüncü şəxlərə yaya bilməz. Bu Sazişi qəbul etdikdən sonra MÜŞTƏRİ rəsmi bəyan edir ki,  Aydınlaşdırma Mətnində müəyyən edilmiş çərçivə daxilində fəaliyyət göstərəcəkdir.

3.7 MÜŞTƏRİ bu Müqaviləyə və onun əlavələrinə və digər şərtlərə əməl edərək, Tətbiqetmənin utilizasiyası ilə əlaqədar həyata keçiriləcək bütün əməliyyatlarda ETİK tərəfindən müəyyən edilən qaydalar, əxlaq və dürüstlük prinsipləri ilə hərəkət etməyi öz öhdəliyinə götürür. Tətbiqetmənin istifadəsindən irəli gələn hər cür hüquqi, inzibati və cinayət məsuliyyəti MÜŞTƏRİYƏ məxsusdur. ETIK, MÜŞTƏRİLƏR və üçüncü şəxslər tərəfindən Tətbiqetmə və ya Bu Müqaviləyə və qanuna zidd hərəkətlərə qarşı həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində dəymiş zərərə görə birbaşa və ya dolayı məsuliyyət daşımır. Bu səbəblərdən dəymiş zərərə görə MÜŞTƏRİYƏ müraciət olunacaq.

3.8 MÜŞTƏRİ qəbul edir və bəyan edir ki, əgər  onun üzvlüyündən sonra pulsuz sınaq paketindən faydalanırsa, paketin məzmunu qədər Tətbiqetmədən faydalana bilər və müvafiq məbləğə əsaslanan paketlərin malik olduğu bütün xüsusiyyətləri və funksiyaları daxil edə bilməz.

 

4. Əqli mülkiyyət hüququ 

4.1 ETİK-ə aid olan sistemlər, o cümlədən Tətbiqetmənin daxilindəki vizual və dizaynlar, mətnlər, loqolar, qrafiklər və Tətbiqetmənin bütün maddi, mənəvi və kommersiya hüquqları ETİK-ə məxsusdur. ETIK MÜŞTƏRİYƏ müraciət haqqında Müqavilənin müddəaları ilə məhdudlaşdırılmış qeyri-müstəsna və daşınmaz istifadə hüququ (sadə lisenziya) verməyə razılaşır. MÜŞTƏRİYƏ verilən bu məhdud istifadə hüququ ETIK-nin bütün digər hüquqlarını, xüsusilə də başqalarına lisenziya vermək hüququnu sərbəst şəkildə həyata keçirməkdən məhdudlaşdırmaq kimi ETIK-ə qarşı qəbul edilə bilməz

4.2 MÜŞTƏRİ ancaq bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş miqyas daxilində Tətbiqetmədən istifadə edir və bu hüququ üçüncü şəxslərə verə bilməz, üçüncü şəxslərin (şəxs, müəssisə, təşkilat MÜŞTƏRİSİ və s.) xeyrinə təklif edə və ya təqdim edə bilməz, istənilən yolla, ödənişsiz və ya ödənişli, məsələn, icarəyə verə bilməz. Bu konteksdə, bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş mənfəətdən artıq, Tətbiqetmənin əhatə dairəsi daxilində ETIK tərəfindən istifadə olunan məlumatları, məzmunu və / və ya proqramları köçürmək, çoxaltmaq və ya istifadə etmək, yaymaq və ya işlətmək qəti qadağandır.


5. Maliyyə müddəaları

5.1 MÜŞTƏRİ öz maliyyə ehtiyaclarına uyğun olaraq aylıq və ya illik təklif olunan paketlərdən birini seçdikdən sonra müvafiq paket üçün ETİK tərəfdən müəyyən edilmiş ödənişləri kredit kartı və ya pul köçürməsi ilə ödəyəcək. MÜŞTƏRİ ödəniş kartını və ya hesab məlumatlarını qorumağa borcludur və qeyd olunan ödənişləri edildikdən sonra onun xəbəri olmadan və ya icazəsi olmadan ödənişlərin edildiyini iddia edə bilməz.

5.2 Müvafiq funksiya ETİK tərəfindən aktivləşdirilərsə və MÜŞTƏRİ Tətbiqetmə parametrlərini müvafiq olaraq tənzimləyirsə, paketin avtomatik yenilənməsi seçimi mövcud olacaq. Bundan sonra MÜŞTƏRİ Tətbiqetmə idarəetmə paneli vasitəsilə paketin avtomatik uzadılması seçimini söndürmədikcə, hər aylıq və ya illik yenilənmə dövrünün əvvəlində MÜŞTƏRİNİN ilk paket alışında istifadə etdiyi kredit kartından müvafiq paket məbləğləri tutulmağa davam edəcək. . Ödənişlər pul köçürmə yolu ilə həyata keçirilirsə, MÜŞTƏRİ hər aylıq və ya illik yenilənmə dövrünün əvvəlində ETİK tərəfindən bildirilmiş bank hesabına ödəniş etdiyi müddətcə paket yenilənəcək.

5.3 MÜŞTƏRİ pul köçürmə ödənişini vaxtında etmədikdə və ya kredit kartında limit yetərli olmadığına görə inkasso həyata keçirilə bilmədikdə, MÜŞTƏRİ yalnız 30 (otuz) gün müddətində Müraciətdə olan sənədləri əldə edə biləcək. Paket yenilənmədikcə elektron imza, mobil imza və ya rəqəmsal imza əməliyyatları da daxil olmaqla heç bir əməliyyat həyata keçirə bilməyəcək və funksiyadan yararlana bilməyəcək.

5.4 Müraciət çərçivəsində MÜŞTƏRİNİN istəyinə uyğun olaraq üzv olmayan istifadəçilər tərəfindən həyata keçiriləcək elektron imza, mobil imza, rəqəmsal imza, SMS təsdiqi və inisializasiya (təsdiq) əməliyyatları üçün ödənişlər MÜŞTƏRİDƏN alınacaq. Yəni, hər imzalama və paraflama (təsdiq) üçün MÜŞTƏRİDƏN 1 (bir) imzası; Əgər əməliyyatın ünvan sahibi qeyri-üzv istifadəçidirsə, hər imzalama və paraflama (təsdiqləmə) əməliyyatı üçün 1 (bir) imza silinəcək və bütün imzalar MÜŞTƏRİNİN hesabından silinəcək.

5.5 MÜŞTƏRİ paketin satın alındığı tarixdən 15 (on beş) gün ərzində paketdən heç istifadə etməmək şərti ilə paketi dəyişdirmək və ya ləğv etmək hüququndan istifadə edə biləcəyi ilə razılaşır. Satın alınan paketlərin ləğvi və dəyişdirilməsi qaydaları ilə bağlı qaydalarda dəyişiklik edildiyi təqdirdə, ETİK tərəfindən Müraciətdə və ya müvafiq internet saytlarında elan ediləcək. 

5.6 ETİK istənilən vaxt rüsumları dəyişdirmək hüququna malikdir və cari qiymətlər MÜŞTƏRİnin növbəti alışında etibarlı olacaqdır.

 

6. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

6.1 ETİK Tətbiqetməni "OLDUĞU KİMİ" təmin edir və Tətbiqetmənin səhvsiz, fasiləsiz, qüsursuz, mükəmməl olması və ya MÜŞTƏRİNİN xüsusi ehtiyaclarını tam ödəyəcəyi barədə heç bir iddia və ya öhdəlik götürmür.

6.2 ETİK, (i) MÜŞTƏRİNİN Tətbiqetmədən istifadəsi, istifadə etməməsi və ya sui-istifadəsi və ya Müqavilədə nəzərdə tutulmuş öhdəlikləri və öhdəlikləri yerinə yetirməməsi, birbaşa və ya dolayı zərərlər, fayllarda korrupsiya, hər hansı mənfəət itkisi, məlumat itkisi, biznesin, reputasiyanın itirilməsi, gözlənilən əmanətlərin itirilməsi, işin dayandırılması, hər cür maddi, mənəvi və maliyyə zərərləri, üçüncü şəxs tərəfindən edilə biləcək təzminat tələbləri; (ii) bütün avadanlıq, sistem proqram təminatı/digər proqram təminatı və şəbəkə ilə əlaqəli funksionallıq və hər hansı səbəbdən yaranan nasazlıqlar; (iii) şəbəkə, internet bağlantısı, əlaqə xətaları; (iv) MÜŞTƏRİ və ya üçüncü tərəflər tərəfindən Tətbiqetmədə həyata keçiriləcək hər hansı dəyişiklik, yeniləmə və oxşar işlər; (v) gərginliyin dəyişməsi, batareyanın və elektrik enerjisinin kəsilməsi, virus çirklənməsi və buna bənzər ətraf mühit amillərindən yaranan hər hansı zərərə görə məsuliyyət daşımır.

6.3 ETİK, TƏTBİQ EDİLƏCƏK QANUNUN İCAZƏ VERDİYİ QƏDƏR, MƏNFƏƏT İTKİSİ, ŞƏRƏF VƏ ETİBAR İTİRİLMƏSİ DAXİL OLMAQLA TƏTBİQİN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ NƏTİCƏSİNDƏ MEYDANA GƏLƏN HEÇ BİR ZƏRƏRƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏT DAŞIMIR. TƏTBİQETMƏDƏKİ XÜSUSİYYƏTLƏR VƏ DİGƏR MƏZMUNLAR TAMLIQ VƏ ETİBARLILIQ HAQQINDA ETİK TƏRƏFİNDƏN HEÇ BİR MƏSULİYYƏT VƏ YA ÖHDƏLİK OLMADAN "OLDUĞU KİMİ" TƏQDİM EDİLİR. MÜŞTƏRİNİN MÜRACİƏTİ ONLARIN MƏZMUNU VƏ PROSESLƏRİ MÜVAFİQ QANUNVERİCİLİYƏ UYĞUN OLARAQ ,MÜŞTƏRİNİN MÜRACİƏTİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YARADILAN, MÜƏYYƏN QANUNVERİCİLİKDƏ NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ ÖHDƏLİKLƏRİ YERİNƏ YETİRƏN SİFARİŞÇİ, ÜÇÜNCÜ ŞƏXS VƏ QURUMLAR TƏRƏFİNDƏN HƏR CÜR İDDİA VƏ TƏLƏBLƏRDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ YARADILMIŞDIR. BU KONTEKSTƏ ETİK VƏ ETİKDƏN İSTİFADƏ İLƏ BAĞLI TƏLƏBLƏR  HƏR İDDİA VƏ TƏLƏBLƏRƏ UYĞUN OLMAYACAQ. ETİK BU MÜQAVİLƏYƏ GÖRƏ SATILIR, XÜSUSİ MƏQSƏDƏ VƏ YA İSTİFADƏ ÜÇÜN UYĞUNLUĞA VƏ YA POZULMAMAYA BAĞLI HEÇ BİR TƏMİNAT VERMİR 

6.4 MÜŞTƏRİ Tətbiqetmədə yaradılmış qeydlərə və onların məzmununa və Proqramın istifadəsinə görə məsuliyyət daşıyır. MÜŞTƏRİ Tətbiqetmənin məzmunu, xidməti, əqli mülkiyyət pozuntuları və istifadəsi ilə bağlı üçüncü şəxslər və qurumlar tərəfindən təqdim oluna biləcək bütün iddia və tələblərdən (məhkəmə xərcləri və vəkil haqları daxil olmaqla) azad etdiyini etiraf edir.

6.5 MÜŞTƏRİ, Tətbiqetmə vasitəsilə ETİK-in nəzarəti altında olmayan, üçüncü tərəf xidmətləri göstərilə bilən digər vebsaytlara və/yaxud platformalara, fayllara və ya məzmuna keçidlər təqdim edə və vebsayta və ya operatora/xidmət provayderinə dəstək ola bilər. Bu cür bağlantıların hansı vebsayta və ya onun ehtiva etdiyi məlumata yönəldildiyini, qeyd olunan bağlantılarla bağlı heç bir bəyannamə və ya zəmanət təşkil etmədiyini, ETİK-in platformalar, internet saytları, fayllar üçün heç bir məsuliyyət daşımadığını qəbul edir və bildirir. 

6.6 MÜŞTƏRİ, Tətbiqetmə vasitəsilə təklif olunan məzmuna çıxışın və keyfiyyətinə əsasən müvafiq xidmət təminatçısı tərəfindən göstərilən xidmətin keyfiyyətindən asılı olduğunu və ETİK-in sözügedən xidmət keyfiyyətindən yaranan problemlərə görə heç bir məsuliyyət daşımadığını bildirir və ETİK-in tətbiqetməsinə istənilən cihaz və ya veb brauzer vasitəsilə daxil ola biləcəyini, uyğun olduğuna dair heç bir öhdəlik götürmədiyini, Tətbiqetmənin işləməsinin qüsurlardan azad olmadığını və texniki nasazlıqlar və ya giriş maneələri ilə zaman-zaman qarşılaşa biləcəyini qəbul edir.


7. Müqavilənin sona çatması  ləğvi

7.1 Bu Müqavilə MÜŞTƏRİ tərəfindən təsdiq edildikdən sonra qüvvəyə minəcək və seçiləcək paketə uyğun olaraq aşağıdakı variantlardan biri tətbiq olunacaq:

7.1.1 İllik paket satın alındığı halda, Müqavilə 1 (bir) il müddətində qüvvədə qalacaq. MÜŞTƏRİ öz parametrlərini müvafiq olaraq tənzimləmək və paketdən əvvəl müvafiq funksiyanı ETİK tərəfindən aktivləşdirmək şərti ilə MÜŞTƏRİ Tətbiqetmə idarəetmə paneli vasitəsilə avtomatik paket yeniləmə seçimini söndürmədiyi müddətcə Müqavilə avtomatik olaraq bir illik müddətə yenilənəcəkdir. 

7.1.2 Aylıq paket satın alındığı təqdirdə, MÜŞTƏRİ öz parametrlərini müvafiq qaydada tənzimləmək və müvafiq funksiyanı yerinə yetirmək şərti ilə MÜŞTƏRİ Proqramın idarəetmə paneli vasitəsilə paketin avtomatik yenilənməsi seçimini söndürmədiyi müddətcə Müqavilə qüvvədə qalacaq. 

7.1.3 Əgər pulsuz sınaq paketi alınıbsa, Müqavilə MÜŞTƏRİNİN üzvlüyü davam etdiyi müddətcə qüvvədə qalacaq.

7.2 MÜŞTƏRİ satın aldığı paketlərdən Müqavilə müddətində istifadə etməyə borcludur və bu 7.1-ci maddədə göstərilən əsaslarla Müqaviləyə xitam verildiyi təqdirdə pulun geri qaytarılmasını tələb edə bilməz.

7.3 MÜŞTƏRİ TƏTBİQETMƏNİN 30 (otuz) gün ərzində qüvvədə olan arxiv yükləmə funksiyasından yalnız satın aldığı paketin müddəti başa çatdıqda və yenilənmədikdə və ya həmin tarixdən etibarən yeni paket almadıqda faydalana bilər. Yuxarıda qeyd olunan müddət bitdikdən sonra bu funksiya da bağlanacaq, Tətbiqetmədəki bütün məzmun silinəcəkdir. MÜŞTƏRİ tərəfindən paketin yenilənməsi təlimatı verilə bilər. Ödənişsiz sınaq paketinin və ya satın alınan sonuncu paketin müddəti bitdikdən sonra 1 (bir) il ərzində MÜŞTƏRİ hesabında heç bir fəaliyyət olmadıqda üzvlük avtomatik olaraq dayandırılacaq. ETİK bu maddədə göstərilən üzvlük müddətini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır.

7.4 MÜŞTƏRİNİN qanunvericiliyə, bu Müqavilədə və onun əlavələrindəki qaydalara əməl etmədiyi, MÜŞTƏRİNİN fəaliyyətinin hüquqi, texniki və informasiya təhlükəsizliyi baxımından risk yaratdığı və ya digər hər hansı səbəbdən ETİK, MÜŞTƏRİNİN Tətbiqetmədən istifadəsini müvəqqəti və ya daimi olaraq dayandıra bilər və bu Müqaviləni dərhal və kompensasiya ödəmədən ləğv edə bilər.

7.5 Tərəflərdən birinin könüllü və ya qeyri-ixtiyari müflis olması və müflisləşməsinin təxirə salınması, qəyyum və konkordat təyin edilməsi ilə bağlı prosedurlara məruz qalması və ya yenidən fəaliyyət göstərməməsi üçün fəaliyyətini faktiki dayandırması və ya fəaliyyət sahəsini dəyişdirməsi; əsaslı şəkildə, aktivlərinin hamısına və ya əhəmiyyətli bir hissəsinə sərəncam verməsi halında, digər Tərəf heç bir təzminat ödəmədən Müqaviləni ləğv edə bilər.

7.6 Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, MÜŞTƏRİYƏ görə müqaviləyə xitam verildiyi halda, MÜŞTƏRİ əvvəlcədən ödənilmiş məbləğlərin geri qaytarılmasını tələb edə bilməyəcək.


8. Digər Müddəalar

8.1 Fors-major hesab edilən bütün hallarda ETİK bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş öhdəliklərin hər hansı birinin gec və ya natamam yerinə yetirilməsinə və ya yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşıya bilməz. Fors-major dedikdə təbii fəlakətlər, iğtişaşlar, müharibələr, tətillər, lokavtlar, telekommunikasiya infrastrukturunun səbəb olduğu uğursuzluqlar, elektrik enerjisinin kəsilməsi və pis hava şəraiti, o cümlədən müvafiq Tərəfin ağlabatan nəzarəti xaricində baş verə biləcək hadisələr nəzərdə tutulur. Fors-major hadisə zamanı Tərəflərin hərəkətləri dayandırılacaqdır.

8.2 Bu Müqavilənin hər hansı müddəası səlahiyyətli məhkəmə və ya kollegiya tərəfindən etibarsız və ya icraedilməz elan edilərsə, belə müddəa Müqavilənin məqsədinə yaxın etibarlı müddəa ilə əvəz olunacaq.

8.3 Bu Müqavilə çərçivəsində yarana biləcək mübahisələr zamanı HMK-nın 193-cü maddəsinə uyğun olaraq ETİK-in qeydləri (elektron mühitdə saxlanılan qeydlər də daxil olmaqla) sübut kimi qəbul ediləcək.

8.4 ETİK heç bir xəbərdarlıq etmədən bu Müqaviləyə və onun əlavələrinə yenidən baxmaq hüququna malikdir və bu hüquqdan istifadə olunarsa, müvafiq dəyişiklik MÜŞTƏRİ tərəfindən Tətbietmədən növbəti istifadə ilə qüvvəyə minəcəkdir. MÜŞTƏRİ qeyd olunan sənədlərin mütəmadi izlənməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır. MÜŞTƏRİ bəyan edir ki, Müqavilənin bir nüsxəsini saxlamaq onun məsuliyyətidir və ETİK-in bununla bağlı heç bir öhdəliyi yoxdur.

8.5 Tərəflər arasında yarana biləcək mübahisələrə görə Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələri səlahiyyətlidir.