MƏXFİLİK SİYASƏTİ

Bu Məxfilik Siyasətinin məqsədi “Etik Teknoloji Baku” MMC (VÖEN: 1405988801) (bundan sonra “ETİK”) tərəfindən təqdim edilən ETİKİMZA məhsulundan (“Tətbiq”) istifadə edərək ETİK ilə əməkdaşlıq edən Şirkətlərin səlahiyyət verdiyi səlahiyyətli şəxslərin (“İstifadəçilər”) tərəfindən və/və ya Tətbiqdən istifadə zamanı Şirkətdən və İstifadəçilərdən əldə edilən şəxsi məlumatların ETİK tərəfindən istifadə edilməsi ilə bağlı şərtləri müəyyən etməkdir. Məxfilik Siyasətində istifadə olunan ifadə və anlayışların izahi verilərkən Tətbiqdən İstifadə Sazişindəki şərhlər nəzərə alınacaq. İstifadəçi Tətbiqdən İstifadə Müqaviləsini qəbul etməklə bu Məxfilik Siyasətini də qəbul edəcək.


Hansı Məlumatlar Emal olunur?

Fərdi Məluatlara ETİK tərəfindən təklif olunan Tətbiq çərçivəsində işlənmiş və Azərbaycan Respublikasının “Fərdi Məlumatlar Haqqında” Qanununa uyğun olaraq fərdi məlumat sayılan məlumatlar aid edilir. “Fərdi Məlumat” termini bu Məxfilik Siyasətində nəzərdə tutulan şərtlər daxilində aşağıdakı məlumatları müəyyən edir.

ETİK İstifadəçinin üzvlük və ya Tətbiqdən istifadəsi zamanı rəqəmsal mühitdə ötürülən aşağıdakı məlumatları toplayır.

 • Ad, soyad, iş və ya şəxsi e-poçt ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsi, telefon nömrəsi
 • İdentifikasiya və hesaba giriş üçün istifadə edilən parol və oxşar təhlükəsizlik məlumatları

ETİK texniki kommunikasiya faylı olan kukilərdən (cookie) istifadə etməklə Şirkət və İstifadəçi tərəfindən Proqramın istifadəsi zamanı ötürülən məlumatları əldə edə bilər. Tətbiqdə təklif olunan xidmətlərə giriş və istifadə vərdişlərini müəyyən etmək üçün aşağıdakı məlumatlar kukilər vasitəsilə toplanır.

 • Skaner növü
 • İP
 • Əlaqə sistemi
 • Sistem Girişləri
 • Göstərmə vaxtı

Azərbaycan Respublikasının “Fərdi Məlumatlar haqqında” qanununa əsasən açıq fərdi məlumatlar və yenidən identifikasiya edilməsi mümkün olmayan şəkildə anonimləşdirilmiş məlumatlar fərdi məlumat sayılmır və bu məlumatlarla bağlı emal fəaliyyətlərinə bu Məxfilik Siyasətinin müddəaları aid edilmir.

 

Məlumatlar hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

ETİK, İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən fərdi məlumatlar və bu fərdi məlumatlardan istifadə edərək ETİK tərəfindən istehsal olunan yeni məlumatlar, Şirkət və İstifadəçi tərəfindən Tətbiqdən istifadə, Tətbiqə tabe olan xidmətlərin göstərilməsi və təkmilləşdirilməsi, bu Məxfilik Siyasəti və Tətbiqdən İstifadə Müqaviləsində göstərilən fərdi məlumatlarda istifadə məqsədləri və bu məqsədlərin həyata keçirilməsi, xidmətlərin xarakterindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, market araşdırmalarının aparılması, müvafiq qanunvericilik çərmivəsində ETİK və ya üçüncü şəxslərə məxsus reklam və marketinq kampaniyaları və s. kommersiya elektron mesajlarının göndərilməsi və bütün növ hüquqi öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün emal edə bilər.

ETİK texniki kommunikasiya faylı olan kukilərdən istifadə etməklə Şirkət və İstifadəçilər tərəfindən Tətbiqin istifadəsi ilə bağlı məlumatları əldə edə bilər və məlumatları bu kontekstdə emal edə bilər və üçüncü şəxslərə yalnız analiz xidmətlərindən istifadə etmək məqsədi ilə üçüncü şəxslərin təklif etdiyi analiz xidmətlərinin tələb etdiyi qədər məlumatı  ötürə bilər. Qeyd olunan texniki kommunikasiya faylları əsas yaddaşda saxlanmaq üçün Tətbiqin İstifadəçinin brauzerinə göndərdiyi kiçik mətn fayllarıdır. Texniki ünsiyyət faylı vebsayt haqqında status və üstünlük parametrlərini saxlayır və İnternetdən istifadəni asanlaşdırır. Texniki ünsiyyət faylı, müəyyən zaman ərzində nə qədər insanın Tətbiqdən istifadə etdiyi, hansı məqsədlə, bir şəxsin Tətbiqə neçə dəfə baş çəkdiyi və nə qədər qaldığı barədə statistik məlumat əldə etmək və xüsusi hazırlanmış istifadəçi səhifələrindən dinamik şəkildə reklam və məzmun yaratmağa kömək etmək üçün üçün hazırlanıb və istifadə edilir. Texniki rabitə faylı əsas yaddaşdan hər hansı digər şəxsi məlumat almaq üçün nəzərdə tutulmayıb. Brauzerlərin əksəriyyəti ilkin olaraq texniki kommunikasiya faylını qəbul etmək üçün nəzərdə tutulub, lakin istifadəçilər texniki kommunikasiya faylının gəlməməsi və ya texniki rabitə faylı göndərilərkən xəbərdarlıq edilməsi üçün hər zaman brauzer parametrlərini dəyişə bilərlər.

ETİK, sistemlə əlaqəli problemləri müəyyən etmək və problemləri dərhal həll etmək üçün lazım olduqda İstifadəçilərin IP ünvanlarını aşkar edərək istifadə edir. IP ünvanları sistemə giriş icazələrini təmin etmək, İstifadəçiləri ümumi şəkildə müəyyən etmək və hərtərəfli demoqrafik məlumat toplamaq üçün də istifadə edilə bilər.

 

Məlumatlara Kimlər daxil ola bilər?

ETİK bu Məxfilik Siyasəti çərçivəsində şəxsi məlumatları (i) Tətbiqdən İstifadə Müqaviləsi üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və əlaqədar xidmətlərin yerinə yetirilməsi və (ii) Marketinq və reklam üçün İstifadəçilərə kommersiya kommunikasiyalarının göndərilməsi məqsədilə əməkdaşlıq etdiyi üçüncü şəxslərlə paylaşa bilər. 

ETİK Fərdi Mlumatlar haqqında Qanunun 13-cü maddəsində və qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər hallarda İstifadəçinin ayrıca razılığını almadan məlumatları emal edə və üçüncü şəxslərlə paylaşa biləcək. Bu hallara aiddir:

 • Konfidensial fərdi məlumatlar dövlət və ya yerli özünüidarə orqanları tərəfindən onlara həvalə edilmiş vəzifələrin icrası ilə bağlı verildikdə və bu zaman fərdi məlumatların informasiya sistemləri üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə əməl edildikdə;
 • açıq kateqoriyalı fərdi məlumatlar verildikdə;
 • fərdi məlumatların verilməsi subyektin həyat və sağlamlığının qorunması məqsədləri üçün lazım olduqda və onun razılığını təxirə salınmadan almaq mümkün olmadıqda;
 • Qanuvericilikdə nəzərdə tutulan digər hallarda.

ETİK yuxarıda qeyd olunanların yerinə yetirilməsi ilə məhdudlaşaraq hostinq xidməti almaq üçün dünyanın istənilən yerində yerləşən serverlərinə (serverlər özünə, onun filiallarına, subpodratçılarına və ya xarici xidmət təminatçılarına aid ola bilər) şəxsi məlumatları ötürmək hüququna malikdir. 

ETİK Azərbaycan Respublikasında bütün məlumatları “AZİNTELEKOM” MMC-nin təklif etdiyi “AZCLOUD" hostinq xidmətlərindən istifadə edir və bütün məlumatları həmin servərdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində mühafizə edir və saxlayır. 

Məlumatlara giriş hüququ və düzəliş sorğuları haqqında İstifadəçi, ETİK-ə müraciət edərək özü ilə bağlı olan məlumatlarla bağlı göstərilən hüquqları var;

 • Fərdi məlumatların emal edilib-edilmədiyini öyrənmək,
 • Fərdi məlumatlar emal edilibsə, bu barədə məlumat tələb etmək,
 • Fərdi məlumatların emalı məqsədini və onların məqsədinə uyğun istifadə edilib-edilmədiyini öyrənmək,
 • Fərdi məlumatların ölkə daxilində və ya xaricdə ötürüldüyü üçüncü şəxsləri bilmək,
 • Fərdi məlumatların natamam və ya düzgün işlənilmədiyi təqdirdə düzəliş edilməsini tələb etmək,
 • Şəxsi məlumatların müvafiq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş şərtlər daxilində silinməsini və ya məhv edilməsini tələb etmək,
 • Fərdi məlumatların düzəldilməsi, silinməsi və məhv edilməsi barədə müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq üçüncü şəxslərə məlumat verilməsini tələb etmək;
 • Emal edilmiş məlumatları müstəsna olaraq avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsilə təhlil edərək şəxsin əlehinə olan nəticənin yaranmasına etiraz etmək,
 • Şəxsi məlumatların qanunsuz işlənməsi nəticəsində dəymiş zərərin ödənilməsini tələb etmək.
 • özü barəsində toplanılan və işlənilən fərdi məlumatların olduğu informasiya sistemlərinin uyğunluq sertifikatının mövcudluğu və dövlət ekspertizasından keçirilməsi haqqında məlumat almaq;
 • informasiya sistemində özü barəsində toplanılmış və işlənilən fərdi məlumatların mühafizəsini tələb etmək;
 • informasiya sistemində özü barəsində toplanılmış və işlənilən fərdi məlumatların əldə edilməsi mənbələri barədə məlumat almaq, həmin məlumatların qanuniliyinin sübuta yetirilməsini tələb etmək;
 • özü barəsində fərdi məlumatların toplanılmasına və işlənilməsinə qadağan qoyulmasını tələb etmək;
 • informasiya sistemində özü barəsində toplanılmış və işlənilən fərdi məlumatların dəqiqləşdirilməsini və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş hallar istisna olmaqla, məhv edilməsini tələb etmək, habelə həmin məlumatların müəyyən olunmuş qaydada arxivə verilməsi barədə müraciət etmək;
 • informasiya sistemində özü barəsində fərdi məlumatların toplanılmasının, işlənilməsinin və üçüncü şəxslərə verilməsinin hüquqi əsaslandırılmasını tələb etmək, bu məlumatların toplanılmasının, işlənilməsinin və üçüncü şəxslərə verilməsinin subyekt üçün hansı hüquqi nəticələrə səbəb olacağı barədə məlumat almaq;

İstifadəçi yuxarıda qeyd olunan sorğularını AZ 1010, Bakı, Azərbaycan, Nəsimi rayonu, Füzuli 37, Park View Biznes Mərkəzi, 5-ci mərtəbə və/və ya destek@etikimza.az elektron ünvanına yazılı şəkildə bildirə bilər. Yuxarıda qeyd olunan müraciətlərə uyğun olaraq, ETİK əsaslandırılmış müsbət/mənfi cavabını yazılı və ya rəqəmsal şəkildə verə bilər. Müraciətlərlə bağlı müvafiq qanunvericilik ilə tələb olunan və zəruri əməliyyatlar üçün heç bir komissiya tutulmur. 

İstifadəçi bu Məxfilik Siyasətinə tabe olan məlumatların tam, dəqiq və faktiki olduğunu və bu məlumatda hər hansı dəyişiklik olarsa, onları dərhal yeniləyəcəyini öhdəsinə götürür. İstifadəçi bu tələblərə uyğun məlumat vermədiyi təqdirdə ETİK heç bir məsuliyyət daşımır.

İstifadəçi, ETİK tərəfindən şəxsi məlumatlarından istifadə edə bilməməsi ilə nəticələnəcək bir sorğu edərsə, Şirkətin Tətbiq və Tətbiqdən İstifadə Müqaviləsində göstərilən xidmətlərdən yararlana bilməyəcəyini qəbul edir və bu məzmunda yaranan hər hansı məsuliyyətin ona aid olacağını bəyan edir.

 

Şəxsi Məlumatların Saxlanma Müddəti

ETİK, İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən fərdi məlumatları, Şirkət və İstifadəçinin Tətbiqdən faydalanması və Tətbiqin və əlaqədar xidmətlər toplusunun xarakterindən irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün bu Məxfilik Siyasəti və Tətbiqdən İstifadə Müqaviləsində təqdim olunan xidmət müddəti ərzində saxlayır.

Bundan əlavə, Tətbiqdən İstifadə Müqaviləsi ilə bağlı yarana biləcək hər hansı bir mübahisə halında, ETİK, şəxsi məlumatları müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş məhdudiyyət müddəti ərzində, lazımi müdafiəni təmin etmək məqsədi ilə saxlaya biləcək.

 

Məlumat Təhlükəsizliyi Tədbirləri və Öhdəliklər

ETİK, müvafiq qanunvericilikdə müəyyən edilmiş və ya bu Məxfilik Siyasətində ifadə edilmiş şərtlər daxilində, Tətbiq vasitəsilə elektron şəkildə ona ötürülən,

 • Fərdi məlumatların emal edilməsi,
 • Fərdi məlumatlara qanunsuz girişi,
 • Fərdi məlumatların qorunmasını təmin etmək üçün müvafiq təhlükəsizlik səviyyəsini təmin etmək üçün lazımi texniki və inzibati tədbirləri görməyi, lazımi audit yoxlamalarını aparmağı öhdəsinə götürür.

ETİK bu Məxfilik Siyasəti və Azərbaycan Respublikasının “Fərdi Məlumatlar Haqqında” Qanununun tələblərini pozaraq İstifadəçilər haqqında əldə etdiyi şəxsi məlumatları başqalarına açıqlaya bilməz və onlardan emaldan başqa məqsədlər üçün istifadə edə bilməz.

Tətbiq vasitəsilə digər tətbiqlərə keçid olarsa, ETİK tətbiqlərin məxfilik siyasəti və məzmunu ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır.

 

Məxfilik Siyasətinə Dəyişikliklər

ETİK bu Məxfilik Siyasətinin müddəalarını istənilən vaxt Tətbiqdə dərc etməklə dəyişdirə bilər. ETİK tərəfindən dəyişdirilmiş Məxfilik Siyasətinin müddəaları dərc edildiyi tarixdən qüvvəyə minir.